Uitwisselingen gaan in twee richtingen: Schamper zond haar zonen naar Urgent.fm, dan stuurt Urgent.fm haar kroost naar Schamper. Et voilĂ , een tweede, zowaar nog exclusievere glim in de interne keuken van 's lands meest bejubelde studentenblad.