Het redactieteam van Urgent.fm, gehuisvest in haar medialab, herbergt de actualiteitenprogramma’s Spoetnik, Vers Geperst, de tienerwerking Apollo en het cultuurplatform Tumult.fm.
De muziekredactie verzorgt nauwgezet de playlisten voor deze programmatie, het regisseert het Urgent.fm muziek-automatisatiesysteem, de Listen-up uren en hun eigen programma Midi.
Het beeldteam vertaalt audio en festivaltrajecten in foto, film en social media communicatie.
In het medialab gaan jongeren en studenten, laagdrempelig - in een peer to peer learning-traject - aan de slag en sleutelen in team aan eigen programmatie en audio-visuele trajecten.


WEBITEM - REDACTIE - 2020 Slotritueel - Let's Tick Together

WEBITEM - REDACTIE - Welzijnsspecial 'Eerlijk Gezegd' 10 dec

Studenten, op de springplank van het leven,

WEBITEM - REDACTIE - Urgent.fm zet vanaf 7/12 on air in op vertroosting en courage

Urgent.fm zet in op vertroosting en

WEBITEM - REDACTIE - stroompanne De Krook, geen uitzending mogelijk

Ingevolge een stroompanne in de gehele Krook-site kan Urgent.fm momenteel geen programm

WEBITEM - REDACTIE - Herbeluister Radio Draculala

Onheilspellende donkere wolken hingen op 27 oktober boven de Gentse Scheldebocht aan De Krook.

WEBITEM - REDACTIE - Radio van woonkamer naar woonkamer

Intriest maar noodzakelijk, diepdroevig maar – in deze tijden – vanzelfsprekend. 

Pagina's