Oproep nieuwe leden voor het bestuursorgaan van Urgent.fm

 

Urgent.fm is het medialab van de Universiteit Gent, dé stadszender bij uitstek en dé referentie op het vlak van muziek en cultuur.

 

Op de achtergrond waakt het bestuursorgaan (voorheen Raad van Bestuur) over alle elementen die het bestaan en de goede werking van Urgent.fm op de lange termijn kunnen beïnvloeden: statuten, financiën, verzekeringen, frequentie, relaties met onderwijsinstellingen/stad/culture instellingen/.., etc. 

 

Hiervoor dient het bestuursorgaan te beschikken over heel specifieke expertise.

Niet minder dan vier profielen zijn momenteel vacant voor mensen die nu of in het verleden bij Urgent.fm betrokken waren en/of professioneel actief zijn binnen het betrokken expertisedomein.

 

Met name gaat het over:

 

  • Profiel voor iemand die ernstige toegevoegde waarde biedt op vlak van marketing/product- en merkbegeleiding
  • Profiel voor iemand die ernstige toegevoegde waarde biedt op vlak van sponsoring/financiering
  • Profiel voor iemand die ernstige toegevoegde waarde biedt op vlak van radiotechniek/frequentie/uitzendwijze (toekomst radio) 
  • Profiel voor iemand die ernstige toegevoegde waarde biedt op vlak van ICT/software

 

De bedoeling is nooit dat betrokkenen volledig zelfstandig de langetermijnvisie van Urgent.fm op desbetreffend vlak uittekenen, maar wel het collegiale bestuursorgaan de nodige input bezorgen die toestaat met de beste kennis van zaken initiatieven of beslissingen te nemen.

 

Het bestuursorgaan komt 2 à 3 keer per jaar samen, overlegt tussentijds per mail, en het mandaat is onbezoldigd.

 

Kandidaturen, vergezeld van motivatie en referenties, zijn welkom op het mailadres rvb@urgent.fm.