Resonantie ontstaat als een systeem wordt aangestoten met een frequentie die gelijk is aan een van de eigen frequentie.

Zelfs als de aanstoting zeer gering is, zal het object sterk gaan trillen en afwijken van een rechte frequentiekarakteristiek die veroorzaakt wordt door grootte, vorm of constructie van een ruimte of behuizing.

Gedwongen trilling waarbij de aanstoot-frequentie dicht bij de eigenfrequentie ligt, resulterend in grote uitwijkingen waarin kleine effecten die normaal gesproken te verwaarlozen zijn nu wel een merkbaar effect hebben omdat ze precies in de maat lopen met iets anders. Resonantie is de eigenschap dat bij bepaalde frequenties de afhankelijke grootheid sterk toeneemt bij gelijkblijvende sturende grootheid. Een ander kenmerk is dat een constructie nog even naklinkt terwijl de bron als verwijderd is.

Resonantie is een manier om de elektronendistributie weer te geven bij bepaalde geluidsweerkaatsing en samengestelde emotionele meebeleven die niet met behulp van één Lewisstructuurformule beschreven kunnen worden.